وقتی که تنگ غروب…

وقتی که تنگ غروب بارون به شیشه میزنه
همه غصه های دنیا توی سینه منه
توی قطره های بارون می شکنه بغض صدام
دیگه غیر از یه دونه پنجره هیچی نمی خوام
پشت این پنجره میشینمو آواز می خونم
منتظر واسه رسیدنت تو بارون می مونم
زیر بارون انتظار رنگ تازه ای داره
منم عاشق ترم انگار وقتی بارون می باره
بعضی وقتا که میای سر روی شونم میذاری
تموم غصه هارو از دل من بر میداری
اما این فقط یه خوابه خواب پشت پنجره
وقت بیداری بازم غم میشینه تو حنجره
غم میشینه تو حنجره
وقتیکه تنگ غروب بارون به شیشه میزنه
همه غصه های دنیا توی سینه منه
توی قطره های بارون می شکنه بغض صدام
دیگه غیر ازیه دونه پنجره هیچی نمی خوام
بعضی وقتا که میای سر روی شونم میذاری
تموم غصه هارو از دل من بر میداری
اما این فقط یه خوابه خواب پشت پنجره
وقت بیداری بازم غم میشینه تو حنجره
غم میشینه تو حنجره….
(آلبوم روزهای بی خاطره از سیاوش)

  del.icio.us this!


بدون نظر تاکنون »

Comment RSS · TrackBack URI

نظرات شما