دریافت امیل های جی میل

آموزش دریافت امیل های جی میل از طریق برنامه ی Outlook Express
1.به صفحه ورود جی میل بروید و لاگ آن کنید.
2.در منوی بالا سمت راست گزینه settings را انتخاب کنید. 3
. از منویی که باز میشود گزینه forwarding and pop را انتخاب کنید.
4.در قسمت pop download گزینه Enable pop for all mail را انتخاب کنید.
5.تغییراتی را که ایجاد کرده اید save کنید بقیه کار را باید روی سیستم خودتان انجام دهید.
حالا تغییرات روی کامپیوتر خودتان:
1. برنامه Outlook Express را اجرا کنید.
2. روی گزینه ی Tools و بعد روی گزینه Accounts کلیک کنید.
3. روی Add و بعد روی Mail کلیک کنید.
4. اسم خود را در Display name بنویسید و بعد روی Next کلیک کنید.
5. آدرس کامل جی میل خود را در Email address بنویسید و بعد روی Next کلیک کنید.
6. در incoming mail بنویسید pop.gmail.com همین طور در Outgoing mail server بنویسید smtp.gmail.com و بعد روی Next کلیک کنید.
7.در این قسمت آدرس جی میل و پسورد خود را وارد کنید و ابتدا روی Next و بعد روی finish کلیک کنید.
8. از لیست پایین Account گزینه pop.gmail.com را آبی کنید و بعد روی properties کلیک کنید.
9. در منوی بالا گزینه Advanced را انتخاب کنید.
10. در مربع کنار This server requires a secure connection چک مارک بزنید. همین طور در مربع کنار. This server requires a secure connection و مرحله
11. مقدار عددی outgoing mail را 465 بنویسید.
12. همین طور incoming mail را 995 بنویسید. 13. به قسمت servers در منوی بالا بروید و کنار my server requires authentication چک مارک بزنید. کار تمام است.

  del.icio.us this!


بدون نظر تاکنون »

Comment RSS · TrackBack URI

نظرات شما