نوشتن برای…

نوشتن برای فراموش کردن است ، نه به یاد آوردن!!!
(دکتر شریعتی)

  del.icio.us this!


1 نظر تاکنون »

  1. 1

    عباس گفت,

    October 22, 2006 @ 9:28 pm

    از ما هم بنویس!

Comment RSS · TrackBack URI

نظرات شما